کوثر گرافیک

فراخوان طراحی پوستر و تايپوگرافی جشنواره منطقه ای ۱۵/۸۴

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

روز -۱۳ساعت -۴۸دقیقه -۳۴ثانیه

بمناسبت هفته گرافيک شيراز و گراميداشت استاد مرتضی مميز

● طراحی پوستر با موضوع استاد مرتضی مميز

● تايپوگرافی با استفاده از غزليات سعدی

هيئت داوران : ايرج ميرزا عليخانی ، شهريار اسدی ، دامون خانجانزاده ، عليرضا مصطفی زاده ، صداقت جباری ، بهمن فيزابی ، محمد علی کريمی پور

آخرين مهلت ارسال آثار ۲۵ فروردين ماه ۹۶

داوری واهداء جوايز ارديبهشت ۹۶

فرمت آثار :

سايز آثار ارسالی A3

mode : CMYK

format : JPG

هر شرکت کننده در هر بخش مجاز به ارسال دو اثر مي‌باشد.

جوايز :

نفر اول ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ريال

نفر دوم ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ريال

نفر سوم ۷/۰۰۰/۰۰۰ريال

نفر چهارم ۲/۰۰۰/۰۰۰ريال

نفر پنجم ۲/۰۰۰/۰۰۰ريال

بهمراه تنديس و لوح جشنواره